Contracten overeenko...

Contracten & overeenkomsten

Genereer een samenwerkings- of opdrachtovereenkomst met één klik op de knop en verstuur voor digitale ondertekening.

Close up of woman signing an agreement on touchpad 2023 11 27 05 07 10 utc

Contracten & overeenkomsten module

Het is belangrijk om de onderlinge afspraken met zzp’ers en flexibele medewerkers goed vast te leggen. Dit kan middels het genereren van een model- of opdrachtovereenkomst. Met de module contracten & overeenkomsten genereer je deze met één klik op de knop. Je kunt zelf contract templates maken met de variabelen die beschikbaar zijn. Daarnaast heb je de mogelijkheid om zelf extra variabelen aan te maken.

Contracten worden geautomatiseerd verzonden naar opdrachtgever en medewerker om digitaal te ondertekenen. Werk je volgens het 3-partijen model? Dan is het genereren van een 3-partijen opdrachtovereenkomst ook mogelijk!

Binnen de module contracten & overeenkomsten behoud je het overzicht van de alle model- en opdrachtovereenkomsten van de zzp’er of opdrachtgever. Alle documenten vind je gemakkelijk terug in een overzicht. De ondertekende documenten worden per mail verzonden en zijn terug te vinden in de persoonlijke portal omgeving.

  • Efficiënt contracten genereren
  • Digitaal ondertekenen
  • Automatische herinneringen
  • Eén of meerdere ondertekenaars
  • Dynamische contract templates
  • Eigen velden toevoegen
Flex platform contracten digitaal ondertekenen quotec

Rechtsgeldig en authenticatie

De 'gewone' elektronische handtekening (SES) is in principe net zo rechtsgeldig als een handtekening die gezet is met inkt. Het is hierbij wel van belang dat er voldoende zorg wordt gedragen rondom de identificatie van een ondertekenaar.

Authenticatie is een belangrijk onderdeel van het plaatsen van een digitale handtekening. In de ondertekenoplossing van het FLEX Platform zijn diverse authenticatie methodes mogelijk als aanvulling op het ondertekenen via enkel een e-mailadres. Denk hierbij bijvoorbeeld aan telefoonnummer verificatie middels een SMS-code.

Het bewijsdocument

Nadat een contract door alle partijen is ondertekend, krijg jij als verzender een bewijsdocument per e-mail toegestuurd. Hierin staat alle informatie die is verzameld aan de hand van de gekozen authenticatiemethode. Dit bewijsdocument kan je gebruiken om achteraf aan te tonen wie de ondertekenaar is geweest.