Selfbilling voor zzp...

Selfbilling voor zzp bemiddelaars: Vereenvoudig facturering en betalingen

Flex platform - Quotec

Share

22 mei 2023

Als zzp bemiddelaar sta je voor verschillende uitdagingen, waaronder het beheren van facturen en het doen van uitbetalingen. Het facturatieproces kan tijdrovend zijn en kan afleiden van jouw kernactiviteiten: het bemiddelen van de zzp'er! Gelukkig is er een oplossing die deze taken vereenvoudigt en efficiënter maakt: selfbilling. In deze blog gaan we dieper in op selfbilling en de voor- en nadelen voor de betrokken partijen.

Wat is selfbilling voor zzp bemiddelaars?

Selfbilling is een proces waarbij de bemiddelaar de factuur namens de zzp'er verstuurd. In plaats van dat de zzp'er zelf facturen opstelt en verzendt, genereert de bemiddelaar een factuur namens de zzp'er. Deze factuur wordt vervolgens naar zowel de opdrachtgever als de zzp'er gestuurd. Het idee achter selfbilling is dat de bemiddelaar een gedetailleerde factuur opstelt op basis van de geleverde diensten of goederen, waardoor de zzp'er tijd en moeite bespaart.

"
Met het Zzp Platform van Quotec hebben wij ons factureringsproces geautomatiseerd. Daarnaast bieden de verzamelspecificaties meer gemak en overzicht voor onze opdrachtgevers. "

Melanie Jansen - Business Unit Manager - Medicalhunt

Voordelen van selfbilling voor zzp bemiddelaars:

  1. Tijdsbesparing: Selfbilling vermindert de administratieve lasten voor zzp bemiddelaars aanzienlijk. In plaats van het opstellen en versturen van elke factuur, ontvangen zzp'ers kant-en-klare facturen van hun bemiddelaar. Dit bespaart waardevolle tijd die beter kan worden besteed aan het bemiddelen van nieuwe zzp'ers.
  2. Nauwkeurigheid en consistentie: Met selfbilling worden facturen namens de zzp'er opgesteld door de bemiddelaar. Dit betekent dat de facturering nauwkeuriger en consistenter is, omdat deze gebaseerd is op de overeengekomen tarieven en specificaties. Het minimaliseert fouten en discussies over factuurdetails, waardoor de betalingsafhandeling soepeler verloopt.
  3. Snellere uitbetalingen: Doordat de facturen direct door de bemiddelaar worden opgesteld en verzonden, wordt het factureringsproces versneld. Bemiddelaars hebben vaak gestroomlijnde betalingssystemen en -procedures, waardoor betalingen sneller kunnen worden verwerkt. Dit helpt zzp bemiddelaars bij het verbeteren van hun cashflow en het verminderen van financiële stress.
  4. Minder fouten en correcties: Door het gebruik van selfbilling worden facturen opgesteld volgens de overeengekomen voorwaarden tussen de zzp'er, opdrachtgever en de bemiddelaar. Hierdoor worden mogelijke fouten en correcties in verband met facturering verminderd. Bovendien hebben beide partijen een duidelijk overzicht van de verstrekte diensten en de bijbehorende betalingen, wat de transparantie bevorderd.

Voordelen voor de opdrachtgever:

  1. Efficiëntie: Selfbilling kan het facturatieproces stroomlijnen. Het is voor opdrachtgevers mogelijk om verzamelspecificaties te ontvangen met een verzameling van zzp facturen.
  2. Controle: Het is voor opdrachtgevers makkelijker om de facturen te controleren doordat deze allemaal dezelfde opmaak hebben.
  3. Vereenvoudigde administratie: Selfbilling kan de administratieve last verminderen. Het aantal facturen neemt drastisch af en dat geeft een gemakkelijkere administratie voor opdrachtgevers.

Voordelen voor de zzp'er:

  1. Tijdbesparing: Doordat de bemiddelaar de facturatie verzorgt, hoeft de zzp'er geen tijd te besteden aan het opstellen en verzenden van facturen. Hierdoor kunnen ze zich blijven concentreren op hun werkzaamheden.
  2. Administratieve eenvoud: Selfbilling kan de administratieve last voor de zzp'er verminderen, aangezien ze geen eigen facturen hoeven op te stellen. Dit kan vooral handig zijn voor zzp'ers die minder administratieve ervaring hebben.
  3. Consistente facturatie: Aangezien de bemiddelaar verantwoordelijk is voor het opstellen van de facturen, kan selfbilling zorgen voor consistentie in de facturatie en het verminderen van mogelijke fouten.

Het is belangrijk voor zowel de bemiddelaar als de zzp'er om de specifieke regels en vereisten met betrekking tot selfbilling te begrijpen en eventuele juridische of financiële risico's in kaart te brengen.

Selfbilling in het Zzp Platform van Quotec

Selfbilling, tussenkomstfacturatie, drie- partijenfacturatie (zuivere bemiddeling) is volledig geïntegreerd in het Zzp Platform van Quotec. Wij laten je graag zien hoe onze software kan helpen om het bemiddelen van zzp'ers te stroomlijnen!

Neem vrijblijvend contact op

Share

0%